Sesija 1.
1. Šta je razvojni projekat? Na šta se vođenje razvojnog projekta odnosi? Koje vrste aktivnosti se računaju kao “razvojni projekat”? Šta vođenje razvojnog projekta uključuje?
2. Za šta sam zabrinut/a? Koje promjene JA mogu napraviti?
3. Kakav uticaj moj razvojni projekat može imati? Kako mogu isplanirati najširi uticaj?
4. Kako mogu napisati akcioni plan? Šta akcioni plan treba da sadrži?
5. Kako se mogu konsultovati sa kolegama o svom razvojnom projektu? Koga još treba da konsultujem?
6. Kako mogu da pronađem literaturu i kako mi to može pomoći?
7. Kako ću da kreiram svoj portfolio? Koje navike/rutinu trebam da usvojim kako bih zabilježio/la procese razmišljanja i učenja iz mog projekta?