1. Sa kojim izazovima se suočavam u mom razvojnom procesu?
2. Kako koristim dokaze (pokazatelje) koji će unaprijediti proces razvoja?
3. Koje promjene (prilagođavanja) trebam napraviti kako bi se moj razvojni rad unaprijedio?
4. U kojoj mjeri sam uspješan/a u održavanju mog portfolia?
5. Šta sam naučio/la o vodstvu?
6. Šta sam naučio/la o učenju?