1. Kako bilježim dokaze u moj potfolio?
2. Kakvu vrstu uticaja moj razvojni projekat ima do sada?
3. Kako je moja priča povezana sa onim o čemu sam čitao/la u fokusu mog projekta?
4. Kako mogu doprinijeti predstojećem Network Event-u?
5. Šta sam naučio/la o vodstvu?
6. Šta sam naučio/la o učenju?