1. Šta sam naučio/la iz Network Event-a? Kako je prezentacija moje priče pomogla drugiima?
2. Koji je do sada uticaj mog projekta? Ko je surađivao sa mnom na mom razvojnom projektu? Kako mogu maksimizirati uticaj? Šta mogu uraditi drugačije kako bi se proširio uticaj?
3. Koliko jasno moj portfolio pokazuje šta je moj razvojni projekat postiga?
4. Šta sam naučio/la o vodstvu?
5. Šta sam naučio/la o učenju?