alt

Zovem se Gordan Drakul i predajem engleski jezik u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Foči. Iz mog skromnog iskustva sam zaključio da učenici pristupaju pisanju na engleskom jeziku sa negativnim stavom i nedostatkom samopouzdanja. Smatrao sam da je neophodno naći način ili tehniku podučavanja koja bi što efikasnije riješila taj problem. Cilj mi je bio razviti strategiju kojom bi uticao na motivaciju učenika za razvijanje vještine pismenog izražavanja na jeziku koji se izučava kao i ostvarivanje ključnih vrijednosti poput razvijanja samopouzdanja. Jedan od rezultata koje sam htio postići jeste i razvijanje samosvjesnosti, odnosno razmišljanja o ocjenama.

Prve konsultacije sam imao sa članovima aktiva, s kojima sam analizirao pismene sastave učenika, a dragocjene informacije i konstruktivne prijedloge sam prikupio i od kolega koji predaju srpski jezik. Pored toga, istraživao sam na internetu (COI Step by step, The Teacher Leadership, između ostalog) i koristio adekvatnu literaturu. Prva zamisao je bila izrada stripa kao nešto što bi djeci bilo interesantno i nesvakidašnje. Nakon početnog odobravanja i entuzijazma, rad na toj ideji je, nažalost, obustavljen, iz objektivnih razloga (kreativno razmimoližanje scenarista i crtača stripa u kombinaciji sa tehniičkim problemima i nedostatkom vremena usljed mojih i učeničkih obaveza). Ostala je da se realizuje nekom drugom prilikom.

Pristupio sam planu B, izvedenom iz jedne ranije ideje koju sam bio počeo realizovati kroz časove dodatne nastave pod nazivom „My hometown“. Učenici su bili prikupljali podatke, dokumente i fotografije vezane za prošlost i sadašnjost svog rodnog mjesta. Uočio sam da to rade s vidnim interesovanjem i poletom pa sam uobličio ideju kao polaznu osnovu za razvojnu strategiju. Jer, ukoliko djeca treba da pišu o nečemu, neka to bude nešto što ih interesuje i što im djeluje i privlačno i stimulativno, nešto njima blisko i s čim se mogu identifikovati, nešto što će ih podstaknuti da obogate rječnik i da se probaju pismeno izraziti. U vidu sam imao različite pismene forme i zadatke: pripovjedanje , tj. pričanje događaja/doživljaja, opisivanje, pisanje izvještaja i druge. Na taj način su i učenici dobili zadatke da izrade kratke i jezgrovite PPT prezentacije i panoe na osnovu kojih bi pisali sastave. Namjera mi je bila da te radove upotrijebim na časovima kao primjer i inspiraciju učenicima u skladu sa nivoima znanja, širinom i dubinom vokabulara, određenom temom i zahtjevima NPP. Na primjer, koristio sam ih pri obradi geografskih pojmova, prirodnih katastrofa, narativnih vremena, superlativa itd.

Nakon što sam se odlučio za promjenu strategije, ostvario sam saradnju s nastavnikom istorije, s obzirom da naši razvojni projekti imaju zajedničkih dijelova, u vidu razmjene i izbora materijala, sa nastavnikom srpskog jezika od koga sam dobio smjernice, prijedloge i sugestije kao i sa nastavnikom vjeronauke, rukovodiocem fotografske sekcije od koga su djeca dobila korisne savjete i instrukcije za izradu forografija. Ostvario sam i posrednu saradnju s roditeljima, od kojih su, između ostalih izvora, djeca dobila korisne podatke i materijale. Sam proces je tekao sporo, zbog opstrukcije od strane neizbježnog nedostatka vremena.

Prve promjena koje su bile evidentne jeste zainteresovanost učenika za rad. Istraživali su, prikupljali materijal, sarađivali u parovima i grupi, diskutovali, i na kraju, kroz izradu pismenih sastava, stekli potrebno samopouzdanje i samosvjesnost. Neki od sastava su uključivali vrlo inspirativne opise, naracije kao i, meni najdraže, istinite aliizmišljene priče. Učenici su vrlo motivisano pristupali pisanju i sa puno više sigurnosti. Naravno, greške su bile neizbježne ali se i stav prema njima promijenio.

Ovaj proces bio je značajan za mene najviše u smislu razvijanja ličnih sposobnosti, većih obaveza, usvajanja novih načina rada, te mogućnosti drugačijeg pristupa identifikovanom problemu. Po mom skromnom mišljenju, visok stepen uticaja se osjetio i u saradnji sa kolegama iz aktiva kao i iz drugih predmeta, u smislu izgradnje i održavanja profesionalnih odnosa na jednom višem nivou.

Namjeravam da nastavim sa ovom strategijom, koju ću nastojati da još razvijam i proširujem tako da njen puni efekat i vidljivi rezultati tek treba da se ostvare.