1. Kako mogu osigurati da moj portfolio bude razumljiv drugima?
2. Kako sam koristio/la literaturu kako bi rasvjetlio/la priču o mom razvojnom radu?
3. Koja je moja ukupna refleksija? Kako bih sumirao/la sve ono što je unaprijeđeno/razvijeno, promjenjeno ili unaprijeđeno kroz moj razvojni rad te šta sam naučio/la o vodstvu i učenju?
4. Koje su najvažnije tačke, lekcije, teme ili ishodi koji su proizašli iz mog razvojnog projekta? Kako to mogu podijeliti sa drugima? Posebno kako ću to uraditi na nadolazećem Network Event-u?
5. Kako mogu koristiti dokaze iz mog portfolia kako bi podržao/la budući razvojni rad?
6. Kako da napišem kratku priču o mom razvojnom projektu?

1. Šta sam naučio/la iz Network Event-a? Kako je prezentacija moje priče pomogla drugiima?
2. Koji je do sada uticaj mog projekta? Ko je surađivao sa mnom na mom razvojnom projektu? Kako mogu maksimizirati uticaj? Šta mogu uraditi drugačije kako bi se proširio uticaj?
3. Koliko jasno moj portfolio pokazuje šta je moj razvojni projekat postiga?
4. Šta sam naučio/la o vodstvu?
5. Šta sam naučio/la o učenju?

1. Sa kojim izazovima se suočavam u mom razvojnom procesu?
2. Kako koristim dokaze (pokazatelje) koji će unaprijediti proces razvoja?
3. Koje promjene (prilagođavanja) trebam napraviti kako bi se moj razvojni rad unaprijedio?
4. U kojoj mjeri sam uspješan/a u održavanju mog portfolia?
5. Šta sam naučio/la o vodstvu?
6. Šta sam naučio/la o učenju?

1. Kako bilježim dokaze u moj potfolio?
2. Kakvu vrstu uticaja moj razvojni projekat ima do sada?
3. Kako je moja priča povezana sa onim o čemu sam čitao/la u fokusu mog projekta?
4. Kako mogu doprinijeti predstojećem Network Event-u?
5. Šta sam naučio/la o vodstvu?
6. Šta sam naučio/la o učenju?


 

Sesija 2.
1. Kako se moj akcioni plan razvija kao rezultat konsultacija?
2. Šta sam naučio iz onoga što sam pročitao/ la ili trenutno čitam?
3. Kakav će biti proces mog razvojnog rada?
4. Kako istraživanje/ ispitivanje može potpomoći razvojni proces koji želim da vodim? Koje vrste alata i tehnika mogu da koristim kako bi obezbijedio/la dokaz razvojnog procesa?
5. Šta sam naučio/la o vodstvu?
6. Šta sam naučio/la o učenju?